Erdoğan Neler Vaat Etti Ve Ülkeyi Ne Hale Getirdi ?
Saynur Ocak

Saynur Ocak

Asenanın Kaleminden

Erdoğan Neler Vaat Etti Ve Ülkeyi Ne Hale Getirdi ?

24 Mayıs 2021 - 07:55

"AKP'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerekir" diyenler haklılar mı? AKP fabrika ayarlarına dönebilir mi? 2001'de kurulan, Kasım 2002'den bu yana 19 yıldır tek başına iktidar olan AKP'nin kurucu ayarlarına dönmesi mümkün mü?

AKP'nin fabrika ayarları aslında AKP'nin halen yürürlükte olan "Parti Programı-Giriş" bölümündedir.

AKP Kurucular Heyetinin hedefleri; (Özetle)

1. Türkiye sancılı bir zaman diliminde büyük bir değişim arzusu yaşıyor. Siyaset, ekonomi ve toplumsal yaşamdaki ciddi problemler vatandaşlarımızın gündelik hayatını ve geleceğini olumsuz yönde etkiliyor.

2. Ekonomik kalkınma hamlesini başlatacak, gelir dağılımındaki bozuklukları düzeltecek, yoksulluğu ortadan kaldıracak, küskünlükleri giderecek; birleştirici, kucaklayıcı, toplumsal barışı temin edici, kurumlarla yurttaşlar arasında güven sağlayıcı, yeni ve dinamik bir siyasi irade gerçekleştirebilir.

3. Partimiz, dürüst, dinamik, ilkeli kadroları ve ülkemizin ufkunu açacak bir siyasal perspektif ile halkımızın yıllardır çekmekte olduğu sıkıntıları sona erdirmeyi, siyasal sistemin problem çözme ve karar alma yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

4. Partimiz, ideolojik platformlarda değil, çağdaş demokratik değerler platformunda siyaset yapmayı benimseyen bir partidir.

5. Partimiz bu vasfıyla tüm vatandaşlarımızı cinsiyetleri, etnik kökenleri, inançları ve dünya görüşleri ne olursa olsun ayırım yapmaksızın kucaklamaktadır.

6. "Herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir" özdeyişi, partimizin temel ilkelerindendir.

7. Partimiz, bireyi bütün politikaların merkezine alarak demokratikleşmenin sağlanmasını, temel insan hak ve özgürlüklerini temin etmeyi ve korumayı en önemli ödevleri arasında sayar.

8. Partimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğünün, laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin, sivilleşmenin, demokratikleşmenin, inanç özgürlüğünün ve fırsat eşitliğinin esas kabul edildiği bir zemindir.

9. Toplumları ve devletleri tahrip eden yozlaşma, yolsuzluk, usulsüzlük, çıkarcılık, iltimas, hukuk önünde ve fırsat açısından eşitsizlik, ırkçılık, partizanlık, despotluk gibi olumsuzluklar partimizin en yoğun mücadele alanlarıdır.

10. Halkla özdeşleşen partimiz, herkesin yarınlara güvenle bakmasını, kendisini bu toplumun saygıdeğer ve horlanmayan bir ferdi olarak hissetmesini sağlamak azim ve kararlılığındayız.

11. Zorlaştıran değil kolaylaştıran, iten değil kucaklayan, bölen değil birleştiren, haklı zayıfları haksız güçlülere karşı koruyan bir yönetim anlayışına sahibiz.

12. Evrensel ölçülerde hak ve özgürlüklere dayalı bir anlayışı tüm alanlara yayacak,

13. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu kronik sorunları kökten çözecek,

14. Yıllardır atıl bırakılan beşeri ve fiziki kaynaklarını harekete geçirerek ülkemizi sürekli üreten ve üreterek büyüyen bir ülke haline getirecek,

15. Gelir dağılımındaki uçurumu ortadan kaldıracak, böylece tüm halkımızın refah seviyesini yükseltecek,

16. Kamu yönetimine vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini dahil ederek toplumda sinerji meydana getirecek,

17. Kamusal yaşamın her alanında tam şeffaflık ve hesap verme anlayışını hâkim kılacak,

18. Ekonomi, dış politika, kültür, sanat, eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda çağdaş, akılcı, gerçekçi ve uygulanabilir bir siyasi program takdim ediyoruz.

***

Özellikle AKP'ye oy veren seçmenlere soruyorum:

- AKP bu vaatlerinin hangi birini gerçekleştirdi?

- Her seçim dönemi yaklaştığında, "2023-2053-2071 hedeflerimiz" diye aldatılmaktan, kandırılmaktan usanmadınız mı?

Hak veriyorsanız şu paragraf ile bitireyim:

- O halde çaresiz değiliz.

- Halkımız çaresiz değildir.

- Çare bizzat halkın kendisindedir.

- Büyük Atatürk'ün belirttiği gibi, milleti kurtaracak güç, yine kendi azim ve kararlılığıdır.

Ve itiraf edeyim ki bu paragraf da AKP Kurucular Heyeti'nin ifadelerinden alıntımdır.

19 yıl sonunda AKP'nin "Tek Adam rejimi" ile Türkiye'nin tüm sorunlarını çözümsüz hale getirmesini ne yazık ki yaşıyoruz.

Artık hedef tektir: Güçlü parlamenter rejim…

KAYNAK: yenicağ orhan uğuroğlu

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar