TARİKAT-CEMAAT-SİYASET !
Ramazan Narin

Ramazan Narin

TARİKAT-CEMAAT-SİYASET !

16 Ocak 2022 - 20:16

TARİKAT-CEMAAT-SİYASET !

Salı gününün akşamı, 18/01/2022 saat 20.30 da ; TARİKAT-CEMAAT-SİYASET konusunda HABERASİ de bir tartışma programı yapacağız ve ben de o programa konuğum ya ;https://www.facebook.com/Haberasii

***BİR AMERİKAN POLİTİKASIDIR > “ Medyayı kontrol eden beyinleri kontrol eder. Beyinleri kontrol eden ise, Toplumları kontrol eder !

128.000 Peygamber efsanesi ve dinler tarihi... Dinlere eklemlenen mezhep ve tarikatlar, cemaatlar...

şeyhler-şıhlar-emirler-erenler-ermişler-dervişler v.s yeryüzündeki insanların, ve coğrafyalardaki yer üstü ve yeraltı zenginliklerinin üzerine çökmek, ZENGİNLİKLERİ almak, diğerleri dedikleri insanları köleleştirerek sömürmek için tasarlanmış ve kurgulanmış ve bu yapılar, DEVLET lere rakip olmuşlardır.

FAİZ-DÖVİZ-BORSA Şeytan ekonomisinin üzerindeki köpüğü almakta, aynı şeydir. Yani hepsi emperyaldir, yani hepsi sömürgeci, hepsi emperyalisttir.

DİN veya inanç dediğimiz olgu, insan fıtratında bir ihtiyaçtır.

İnananlar-İnanmayanlar tamlamasının açılımı dinsizler-dindarlardır da aslında bir şeyhe biat eden tabiler ve biat etmeyenlerdir. Bilim, bu ihtiyacı tespit etmiştir ve adına DİN denilmesine de rıza göstermiştir. İnsan zekasının iptidai olduğu zamanlarda bile onların bir DİN inancına sahip, bir dine mensup olduklarını bugünkü kalıntılardan anlayabiliyoruz.

Dikkat ederseniz, bütün canlılar ama özellikle düşünebilen insanlar, yaratılışı merak ederek, TANRI inancına yönelmişlerdir. YALNIZ olmaktan kurtuluşun ilk yolu, yaratıcı inancıdır.

Toplu yaşamın ilk şartı, size göre yahşi, diğerlerine göre vahşi kapitalizmdir, mensubiyetçiliktir ve her insan mutlak olarak kendini, kapital sahibi olmak için, bir yerlere mensup sayar. Irki ve dini mensubiyet, vatan ve coğrafya ve şehir mensubiyeti, dil mensubiyeti, bayrak mensubiyeti, mesleki ve aile mensubiyetlerinin veya mensubiyetçiliğin son raddesi de... biliyoruz ki ; emperyalizmdir.

Kendinizi bir fırkaya, bir partiye, bir derneğe, bir vakfa... yetmezse bir mezhebe, bir tarikata, bir cemaata, bir seyyide yönlendirirsiniz... ve yalnız olmaktan kurtulup, DİĞERLERİ dediklerinizin üzerinde, hakimiyet kurarak... onları sömürürsünüz !

Emperyalizm = ekspansiyonizm, yayılmacılık... yani ; bir devletin veya bir ulusun, başka devlet veya uluslar üzerinde, kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır. Etkileyen devlet, etkilenen devletin kaynaklarından, "yararlanma" hakkına sahiptir.

EKSPANSİYONİST olabilmenin yolu, önce yalnızlıktan vazgeçmeyi gerektirir. Vazgeçti iseniz, mensubiyet tercihiniz için var olanları sorgularsınız veya kendinizi tesadüflere bırakıp, istiareye yattım, vahiy geldi, ben mesihim diyenler gibi... siz de rüyada gördüm, bu şeyhe, şu tarikata teslim oldum...diyebilirsiniz. Ehl-i Tarik oldum, yolumu çizdim de diyebilirsiniz.

URFA da, öğretmenlik yaptığım (1982) yıllardı. Kılık ve kıyafetiyle ve şeklen kendisini mürid olarak tanzim etmiş, sakal, sarık, şalvar ile gezen şahısların, minübüs ve otobüslere binerken ; 99 luk tespihlerini çekmeye devam ederek ; ‘ YA ALLAH, YA MUHAMMED, YA ......SEYYİD YA ŞEYHİM !’ diyerek, basamaklara adım attıklarını gördüm de, şeyhlerini hep merak etmiştim.

Menzil e giden bir arkadaşımda ; şu mucizeyi anlatarak inancını kutsallaştırıyordu.

Köye, bir otobüs ile mürit olmak için gitmişler, otobüsü bir bahçeye park ettikten sonra, birileri onları şeyhin huzuruna almış. Şeyh, hoşgeldiniz geçmiş olsun demiş ! Birisi dayanamayarak, -Ya şeyh, neden geçmiş olsun dediniz ? Kazasız belasız size geldik. Demiş. Şeyh te ; - Evet geleceğinizi biliyordum, siz yolda iken, ben sürekli dua ettim, kazasız belasız gelesiniz diye ve kazasız geldiniz ! Otobüsünüzün sol ön tekerleği, aks kesmişti ama dualarımla, salimen buraya sizi ulaştırdım..!

İlk sohbet bitince şeyhin huzurundan çıkmışlar ve konaklayacakları yere götürülürlerken, hepsi otobüsün oraya yönelmişler ve sol ön tekere bakalım demişler. Gittiklerinde de; hakikatten sol ön tekerin aksı nın kesik ve tekerin boşta olduğunu görmüşler ! Ve hepsi birden dualar ederek, tekbir getirerek ama önce şeyhe dua ederek... şaşkın vaziyette konaklayacakları eve geçmişler.

Bunu niye anlattım ? Öyle ya, geçmiş hayatınızda ne kadar günah varsa işlemiştiniz, içkiniz, kumarınız v.s birçok kötü alışkanlıklarınız vardı ve onlardan kurtulmak amacıyla, temizlik için, taaa Bandırma dan Menzil e kadar gitmiştiniz. Şeyhin dualarını aldınız ve ona kayıtsız şartsız biat ettiniz ve rahatladınız... değil mi ?

Artık gelsin rivayetler... En önemlisi ; gelsin ekspansiyonizm ! Belki de o gece o mistitizm ve ruh alemi içinde istiareye yattınız ve şeyhinizin kim olduğu size vahiy yoluyla tebliğ edildi. Bu enstantaneden sonra, o tarikata mürid olmayacaksınız da ne yapacaksınız ? Sizler sayesinde biz şimdi TARİKAT-CEMAAT-SİYASET diye tartışmalar yapacağız, çok kişiler bizi dinleyecek değil mi ? Yetmiyor, yazacağız ve çok kişilerde... okuyacak değil mi ?

HABERASİ deki https://www.facebook.com/Haberasii programımıza, bekliyoruz efendim. ilginç şeyler, belki de duymadıklarınızı duyacaksınız... Bakalım program bitince, istiareye kimler yatacak ve şeyhini öğrenecek ? Bizi, izlemenizi öneriyorum.

Çünkü bu tür konuları, ulusal medyadaki kiralık hatipler, cesurca seslendiremiyorlar... MADE İN USA ; Medyayı kontrol eden beyinleri kontrol eder. Beyinleri kontrol eden ise, Toplumları kontrol eder/miş ! Yaaa ! Kontrol edilemeyen bireyler olarak bekliyoruz sizleri...  NOGAYTÜRK

 

Bir yazı görseli olabilir

 

Son Yazılar