TANK PALET BİLMECESİ - 2
Elif Yarım

Elif Yarım

Elif'çe Doğrular

TANK PALET BİLMECESİ - 2

06 Aralık 2019 - 16:59

Sakarya'da yerli ve milli üretim yapan Tank Palet Fabrikası'nın iş adamı Ethem Sancak ve Katar ortaklığındaki BMC’ye (BMC’nin yüzde 49 hissesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamas el Sani’ye aittir) devrine ilişkin birçok haber yapıldı, birçok makale yazıldı. Peki nedir işin aslı? Gerçekten yerli ve milli Tank Palet fabrikası Katar ortaklığına mı devredildi? Yapılan işlem bir özelleştirme mi? İhale yapıldı mı? İhale bedeli nedir?

Bu sorulara cevap bulmaya çalışalım; Tank Palet Fabrikası, Arifiye ilçesinin Hanlıköy Mahallesi’nde 1 milyon 804 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerinde yer alıyor ve dünyanın en uzun süre dayanıklı tank paletlerini yüzde 100 milli kaynakla üretiyor. 

İlk yazımızda Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının devredilmesi iş ve işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu çerçevesinde değerlendirmiştik. Bu yazımızda başka açıdan değerlendireceğiz.

4046 sayılı Özelleştirme Kanununu bertaraf ederek, Tank Palet Fabrikasının, ASFAT AŞ üzerinden Fabrikanın üçüncü kişilere yani Katar ortaklı BMC’ye devrinin önü açılmış olabilir mi? Bilindiği üzere; 24.12.2017 tarih 696 sayılı KHK md.29 ile  Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kuruldu. 

01.02.2018 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 7079 sayılı Kanunun 81’inci maddesiyle (Ek Madde 5); Savunma ve güvenlik hizmetleri sektörleri ile sınırlı olmak üzere nihai kullanıcısının genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden olması durumunda projeyi yürüten özel bütçe kapsamındaki kuruluşlar bu Kanunun 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan hükümlere tabi olmaksızın dış imkân sağlayabilir, hükmü getirilmiştir. Yani, özel bütçeli Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (Asfat A.Ş.) hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın göre dış imkân, dış borç, yabancı ortak vb. sağlayabilecektir. ASFAT A:Ş’ye bu imkan tanınmış. 

Buna bağlı olarak da ASFAT A.Ş’nin yabancı ortak aldığı, değerlendirilebilir. Başka bir ifadeyle hülle yoluyla Tank Palet Fabrikası Katar ortaklı BMC’ye devredilmiştir, diyebiliriz. Bu konuda nihai kararı verecek olan yargı mercileridir. Biz konuyu kamuoyunun takdire bırakıyoruz.

Bizim söyleyebileceğimiz, yerli ve milli savunma sanayimizin yabancı bir devletin ortaklığındaki şirkete devredilmesinin, ulusal güvenliğimizde yaratacağı tehdit ve risklerden duyduğumuz endişeyi dile getirmektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 50 Milyon dolarlık yatırım için güvenliğini tehlikeye atmamalıdır. 50 Milyon dolar Türkiye için ÇEREZ PARASIDIR… 

Son Yazılar