TANK PALET BİLMECESİ - 1
Elif Yarım

Elif Yarım

Elif'çe Doğrular

TANK PALET BİLMECESİ - 1

04 Aralık 2019 - 20:17

TANK PALET BİLMECESİ 1

Sakarya'da yerli ve milli üretim yapan Tank Palet Fabrikası'nın iş adamı Ethem Sancak ve Katar ortaklığındaki BMC’ye (BMC’nin yüzde 49 hissesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamas el Sani’ye aittir) devrine ilişkin birçok haber yapıldı, birçok makale yazıldı. Peki nedir işin aslı? Gerçekten yerli ve milli Tank Palet fabrikası Katar ortaklığına mı devredildi? Yapılan işlem bir özelleştirme mi? İhale yapıldı mı? İhale bedeli nedir? Bu sorulara cevap bulmaya çalışalım; Tank Palet Fabrikası, Arifiye ilçesinin Hanlıköy Mahallesi’nde 1 milyon 804 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerinde yer alıyor ve dünyanın en uzun süre dayanıklı tank paletlerini yüzde 100 milli kaynakla üretiyor. 

20 Aralık 2018 Tarihli ve 30631 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 481 sayılı kararla; Tank Palet Fabrikasının özelleştirme kapsamına alınması, Özelleştirme uygulamasının, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmesi ve işletme hakkı süresinin 25 yıl olarak belirlenmesine, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Kanunu’nun üçüncü ve geçici 29’uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir. Özelleştirilmesine karar verilen Tank Palet Fabrikası, Resmi Gazetede yayımlanmayan 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla; mülkiyet devri hariç olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde savunma sanayi kuruluşlarında değerlendirilmesi, üçüncü kişilere kiralanması, tahsisi, işletme hakkının devredilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun’un 2-i maddesi uyarınca bedelsiz olarak ASFAT AŞ’ye devrine, ilgili mevzuat çerçevesinde ASFAT AŞ tarafından fabrikanın kiralanması, tahsisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemleri ile üçüncü kişilere devrine karar verilmesi halinde, en az 50 milyon ABD Doları yatırım yapma şartı getirilmesine karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığının 481 ve 1105 sayılı Kararlarında belirtilen; 4046 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesi ile geçici 29’uncu maddesine atıfta bulunmak suretiyle, Tank Palet Fabrikasının Özelleştirilme kapsamına alındığı, açıkça belirtilmiştir. Bu konuda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Peki, Özelleştirme kapsamına alınan Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının üçüncü kişilere verilmesi işlemleri 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanununa uygun mudur? 

4046 Sayılı Kanunun Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti, İhale Yöntemleri başlıklı 18 maddesinin, Özelleştirme Yöntemleri başlıklı A bendinin c fıkrasına göre; işletme hakkının verilmesi, bir özelleştirme yöntemidir. Yani, Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının verilmesi, 4046 sayılı kanuna tabi bir özelleştirme işlemidir.

Aynı maddenin (md.18); İhale Komisyonlarının Oluşumu ile İhale Usul ve İşlemleri başlıklı C Bendine göre; bu maddenin (A) bendinde yer alan özelleştirme yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin ihale işlemleri bu Kanuna göre oluşturulan ihale komisyonları tarafından yürütülür. Tank Palet Fabrikasının işletme devrine yönelik olarak İhale komisyonu oluşturuldu mu? Bilinmiyor! En azından kamuoyuna bu yönde bir bilgi verilmedi.

Keza aynı maddenin (Md.18) İhale Komisyonlarının Oluşumu ile İhale Usul ve İşlemleri başlıklı C Bendinin (c) fıkrasına göre; ihaleler, kapalı teklif, pazarlık, açık artırma, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılır. Tank Palet Fabrikasının işletme devrine yönelik olarak ihale yapıldı mı? Bilinmiyor. Şayet ihale yapıldıysa hangi ihale usulüyle yapıldı? İhaleye kaç istekli girdi? En uygun teklifi kim verdi? Bu soruların cevabı bilinmiyor. Şeffaf ve hesap verilebilirlik açısından bu sorulara doyurucu cevaplar verilmesi gerekir.

Nitekim aynı maddenin 18/C-(g) fıkrasına göre; ihale işlemleri sonucunda ihale komisyonunca verilen kararlar idare tarafından kurulun onayına sunulur. Sonuçlar kurulun onayını müteakip kamuoyuna duyurulur. Bildiğimiz kadarıyla Tank Palet Fabrikasının işletme devrine yönelik ihale sonucu kamuoyuna duyurulmadı.  

Görüldüğü üzere; Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının üçüncü kişilere 25 yıllığına verilmesi hususunda kamuoyunu doyurucu, tatmin ve ikna edici bilgilere sahip değiliz. Ancak, Tank Palet Fabrikası denildiği gibi iş adamı Ethem Sancak ve Katar ortaklığındaki BMC’ye devredildiyse, fabrika fiilen BMC tarafından işletilmeye başlanıldıysa, ortada çok ciddi bir kanunsuzluk var demektir. 

Bu konuyla ilgili farklı bir değerlendirmeyi, TANK PALET BİLMECESİ 2 başlıklı yazımda ele alacağım ve yakdiri kamuoyuna bırakacağım…

Son Yazılar