PARSEL PARSEL OTOPARK
Elif Yarım

Elif Yarım

Elif'çe Doğrular

PARSEL PARSEL OTOPARK

02 Aralık 2019 - 13:10

PARSEL PARSEL OTOPARK

Bildiğiniz üzere; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan (ABB) istifa ettirilen Melih Gökçek’in, 
Ankara’nın işlek yerlerindeki otoparkları ve bazı işletmeleri, eşi Nevin Gökçek’in onursal başkanlığını yaptığı Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı’na (SOS Vakfı) düşük fiyatlarla, uzun süreliğine (20-25 yıl) kiraya verdiği ortaya çıktı. SOS Vakfı'na, 13 parça belediyenin malı verilmiş: 4 büfe, 1 adet sosyal tesis, 3 adet otopark (3.165 araçlık), 5 ticari ünite.
Diyebilirsiniz ki ne var bunda? Belediyeler taşınmaz mallarını kiraya verebilir. 
Evet. Belediyeler mülkiyetlerinde bulunan taşınmazları, kiraya verebilir, satabilir ama mevzuat hükümlerine uymak şartıyla.
Peki ne diyor mevzuat hükümleri;
-2886 Sayılı Devlet İhale Kanun'unun "kiralarda sözleşme süresi" başlıklı 64'uncu maddesine göre: 
Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların KİRA SÜRESİ, ON YILDAN ÇOK OLAMAZ!
Buna göre; Melih Gökçek tarafından eşinin onursal başkanlığını yaptığı Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı’na
25 yıllığına yapılan kiralamalar AÇIKCA KANUNA AYKIRIDIR!

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun "ihaleye katılamayacak olanlar" başlıklı 6'ıncı maddesine göre;
1. İhaleyi yapan idarenin;
(a) İta amirleri (belediyelerde, belediye başkanı),
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan
ve sıhri hısımları,
Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine
katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihalelere katılamazlar.
Buna göre; Melih Gökçek'in eşinin onursal başkanlığını yaptığı,
Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı’ın ABB ihalelerine katılması kanunen mümkün değildir.

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun "tahmin edilen bedelin tespiti" başlıklı 9'uncu maddesine göre;
Tahmini bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası,
sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. RAYİÇ BEDEL esastır.
Peki, SOS Vakfına kiraya verilen yerler rayiç bedel üzerinden mi verilmiş? Bakalım! 
Ankara 50. Yıl Parkı'nda bulunan 593 araçlık otopark 2017 yılında Nevin Gökçek'in yöneticisi olduğu SOS Vakfına 
aylık 6.522 TL, yılık 78.276 TL'den kiralanmış! Oysa 593 Araçlık Otopark Sadece Aylık 220 Liradan Abonelik Alsa, Ayda 130.460 Lira Gelir Elde Eder. Ayda minumum 130.460 lira gelir getiren bir otoparkın, aylık 6,522 liraya kiraya verilmesi, ekonomik gerçeklerle, akıl ve mantıkla bağdaşmaz. Ortada çok ciddi KAMU ZARARI ve ihaleye fesat karıştırma suçu vardır. 
Peki nasıl oluyorda koskoca Ankara Büyükşehir Belediyesi taşınmaz mal kiralamalarında açıkca ve pervasızca kanuna ve vicdana aykırı işlemler yapabiliyor? 
Bu sorunun cevabını da yine Akp Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu veriyor; 
“Yasama bizde, yürütme bizde, yargı bizde, her şey bizde..."
ŞAŞIRDIK MI?

Son Yazılar