İSTANBUL'LUNUN 20 MİLYONU NEREDE?
Elif Yarım

Elif Yarım

Elif'çe Doğrular

İSTANBUL'LUNUN 20 MİLYONU NEREDE?

12 Aralık 2019 - 15:18

 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ), 27 Kasım 2019 tarihinde “Çöp sızıntı suyu nakli hizmet alımı” işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı. 2018 yılında 42.9 milyon liraya ihale edilen çöp sızıntı suyu nakliye hizmeti işi, bu yıl 23 milyon liraya gerçekleştirildi. İhale geçtiğimiz yıla göre yüzde 45.96 daha ucuza gerçekleşti. Üstelik ihalenin en büyük kalemini oluşturan işi geçen yıl ihaleyi kazanan aynı firma kazandı, hem de daha düşük fiyat teklifi vererek. 

Peki nasıl oldu da geçen yıl 42,9 milyona ihale edilen iş bu yıl 23 milyona ihale edildi? İş kalemlerinde azalış mı oldu? Birim fiyatlarda aşırı düşüşler mi oldu? Şartnamelerde değişiklik mi oldu? Hayır! Rekabet oluştuğu için iş yarı fiyatına ihale edilmiş! Öyleyse can alıcı soruyu sormak gerekir; geçen yıl neden rekabet sağlanmadı? Rekabeti engelleyen neydi? Şartnamede rekabeti engelleyici hükümler mi vardı? Adrese teslim ihale mi yapıldı? Potansiyel İstekliler tehdit ya da ikna mı edildi? Yersiz ve fazladan alınan 20 milyon kimin yada kimlerin kasasına girmiştir? İhale işlem dosyasını bilmiyoruz, niyet de okuyamıyoruz ama rekabetin neden sağlanmadığını sorgulamak ve araştırmak da vatandaş olarak hakkımız, gazeteci olarak görevimiz?

Bilindiği üzere; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun temel ilkesi (4734/Md.5); saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktır. Kanunun bu açık hükmüne rağmen 2018 yılı “Çöp sızıntı suyu nakli hizmet alımı” ihalesinde rekabetin sağlanmadığı, 2019 yılında yapılan ihaleyle tespit edilmiştir. Geçen yıla göre yarı yarıya fiyat avantajı sağlandığı aşikârdır.

Keza mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Tahmini bedel, yaklaşık maliyete göre belirlenir ve ihaleye öyle çıkılır. Ve ihale mevzuatına göre, Hizmet alım işi ihalelerinde, yaklaşık maliyetin %80’inden daha düşük teklifleri aşırı düşük teklif olarak kabul edilir ve  “aşırı düşük teklif” sorgulamasına tabii tutulur. Tekliflerin tamamı yaklaşık maliyetin %80’inin altında ise yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalar var demektir. 42,9 milyonluk ihalede %46 sapma olmaz, olamaz. 

Yani, 2018 yılında gerçekleştirilen 42,9 milyonluk ihalede rekabet sağlanmamış, 2019 yılında gerçekleştirilen 23 milyonluk ihalede de yaklaşık maliyet hatalı hesaplanmıştır. Buna göre; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 60’ıncı maddesi uyarınca; 2018 yılı ihalesinde rekabeti sağlayamayan, 2019 yılı ihalesinde yaklaşık maliyeti hatalı hesaplayan görevlilerin sorumlulukları kaçınılmazdır ve haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin ve ceza kovuşturması yapılmalıdır. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak idarelerin temel görevidir. 16 Milyon İstanbullu olarak beklentimiz ve talebimiz bu yöndedir. Sayın Başkanımızın bu konuda gereğini yapacağından en ufak bir şüphemiz yoktur…

Son Yazılar