2,4 TRİLYON DOLAR!
Elif Yarım

Elif Yarım

Elif'çe Doğrular

2,4 TRİLYON DOLAR!

18 Aralık 2019 - 13:56

 

 

 

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan erken genel seçim sonuçları, Türk siyasal hayatında ve ekonomisinde köklü değişiklilerin yaşanmasına neden oldu. AKP, 17 yıl önce tek başına geldiği iktidarını hâlâ koruyor, ihracata dayalı ekonomi, borçlanarak ve inşaat ekonomisine dayalı büyüme, son 2 yıldır yerini, yüksek enflasyon, ekonomide daralma ve işsizliğe bırakmış görünüyor. Ak Partinin 16 yıllık ekonomi karnesini 2002-2018 verileriyle derlemeye çalıştık. 

Öncelikle Merkezi Yönetimin ne olduğunu açıklamakla başlayalım. Merkezi Yönetim; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesine göre, bu kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinden oluşmaktadır. Kısaca devlet tüzel kişiliği diyebiliriz. 

Merkezi Yönetim İç Borç Stoku: 2002: 95 milyar Dolar, 2018: 100 Milyar Dolar,  Fark: + 5 Milyar Dolar.

Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku: 2002: 56 Milyar Dolar, 2018: 90 Milyar Dolar, Fark: +34 Milyar Dolar.

Bütçe Gelirleri: 2002-2018: 2 Trilyon 298 Milyar Dolar.

Özelleştirme Gelirleri: 2003-2018: 60 Milyar Dolar.

    Ak Partinin 2002-2018 Döneminde kullandığı toplam kaynak miktarı; 2 Trilyon 397 Milyar Dolar. 

    Görüldüğü üzere; Ak Parti döneminde 2 trilyon 397 milyar dolar gelir elde edilmiş, bugüne kadar toplanmayan devasa miktarda para toplanmış, geçici vergiler kalıcı hale getirilmiş, yeni vergiler ihdas edilmiş, vergi oranları artırılmış, eldeki tüm fabrika ve tesisler satılmış, millet taşıyamaz vergi yükü altına sokulmuş. 

Peki bu 2,4 trilyon dolar nereye gitti? Satılan fabrikaların yerine yenileri yapıldı mı? Tarım ve Hayvancılığa yatırım yapıldı mı? Gençlere istihdam yaratıldı mı? İç-Dış borçlar kapatıldı mı? Teknolojiye, Eğitime, Bilime kaynak aktarıldı mı? Nereye gitti bu 2,4 Trilyon dolar? Çünkü ortada elle tutulur hiçbir şey yok!

Yol yaptılar, köprü yaptılar dediğinizi duyar gibi oluyorum. Yapılan yol ve köprüler Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapıldı. Otoyolu kullanan, köprüden geçen vatandaşlar ücret ödemek suretiyle bu yatırımlara katkı sağladılar. Dedikleri gibi, bu yatırımlar için Devletin kasasından bir kuruş çıkmadı! (yaklaşık 35 milyar lira çıkacak) Öyleyse tekrar soruyoruz; nereye gitti bu 2,4 trilyon dolar? Elbette bir izahı vardır ama rasyonel ve verimli kullanılmadığı açıktır. 16 yılda elde edilen 2.4 Trilyon dolar, yetkili ve ehil ellerde olsaydı, modern ve yaşam kalitesi daha yüksek bir Türkiye yaratılabilirdi. Örneklerini görmek isteyen 1923-1938 yılları Atatürk dönemine baksın; 1 kuruş borç almadan, neler yapıldığını görsün…

Son Yazılar