Aziz İpekçi Kaleminden: Atatürk ve Sol !
Aziz İpekçi

Aziz İpekçi

Kurtuluş Kuruluştadır

Aziz İpekçi Kaleminden: Atatürk ve Sol !

10 Aralık 2020 - 12:53

Dünyada emperyalizme karşı verilen tüm ulusal kurtuluşçu devrimci demokrat gelenekler sol olarak tanımlanır.

Latin Amerikada  Bolivarcılık  Ortadoğu'da Baasçılık  Anadoluda Kemalizm soldur. Dünyada emperyalizme karşı ilk ulusal kurtuluş savaşını kazanıp hilafet saltanat ve feodalizmi tasfiye eden Atatürkün kurucu felsefesi, devrimci demokrat yani sol karekterlidir. Kemalizm Emperyalizm ve teokrasiyi yerle bir eden sol tavırdır. 

Kemalistler, Kemalist hareket Mustafa Kemalciler, yabancıların Mustafa Kemal'in hareketine ve yanındakilere taktığı addır. Saray çevresi ise mezhep çatışması çıkartmak üzere celali isyanlarını hatırlatmak için Kemali'ler der. Kısacası Kemalizm kurtuluş savaşında vatan ve namus müdafası veren Mustafa Kemal'in yanındaki Kuvai Milliyeci'lere verilen isimdi. 

Mahir Çayan'ın deyimiyle: Kemalizm soldur; millî kurtuluşçuluktur. Kemalizm, devrimci-milliyetçilerin, emperyalizme karşı aldıkları radikal politik tutumdur.” O günün koşullarında yeni Cumhuriyetin ne işçi sınıfı ne de burjuvazi sınıfı vardı. Doğal olarak sağ ya da sol tanım da yoktu. Ancak yukarıda da değindiğimiz üzere Mustafa Kemal'in karakteri soldu. Daha akademi de öğrenci iken gazete çıkaran devrimci fikirleri yaymaya çalışıp gizli toplantılar yapan Mustafa Kemal gözaltına alınıp 2 ay işkence görür. 1904 de not defterine Evvela sosyalist olmalı maddeyi anlamalı diye not düşer. Not defteri bugün Anıtkabir'dedir.

1905 de Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurup Cumhuriyetin temellerini atar. 1908 de ittihat ve Terakki'nin kongresine katılıp ordu ve siyaset birbirinden ayrılmalı diyen hilafet ve saltanat kurumunu değersizleştiren radikal bir devrimcidir. Kurtuluş savaşında Hakimiyeti Milliye yazılarında Kapitalizm ve emperyalizmin kökünü dinamitler. 1919 Havza'da  Sovyet heyetinin “Anadolu'da kurulacak hükümet için nasıl bir rejim düşünüyorsunuz?” sorusuna ‘Devlet Sosyalizmi der.  Prof. Dr. Reşat Kaynar'ın 1932 yılında bir sohbet sırasında, ne demek Kemalizm?' sorusuna Devlet Sosyalizmi diye yanıt verir. 

Sabiha Sertel, anılarında 1924 anayasasının hazırlanması sırasında Ağaoğlu Ahmet Bey’in ağzından Mustafa Kemal’in devlet sosyalizmini anlattığını söyler. Türkiye Sosyalist Tarihinin ünlü ismi Rasih Nuri İleri Atatürk'ün III. Komünist Enternasyonal'e, yani Komintern'e üye olunması için müracaatta bulunduğunu iddia eder. Rasih Nuri İleri kitabında "İnönü veya Sakarya'da ordularımız yenilseydi Sovyet Kızıl Ordu beklemekteydi ve Ankara Leh’ine savaşa girecekti. Mustafa Kemal'in bu yolu seçmesi zorunlu olacaktı" der. 

Atatürk sipariş ettiği “Ankara Anadolu'nun Kalbidir” filmini bile bir Sovyet rejisörüne, Sergei Yutkeviç'e çektirdi. Filmde bol bol orak-çekiç amblemleri görüntüsü vardı. İstiklal Marşı'nın yanı sıra Enternasyonal çalıyordu. Daha çok ülkücülerin dilinde olan "Komünizm her görüldüğü yerde ezilmelidir” sözünün Atatürke ait olmadığını yazar Çetin Altan yaptığı bilimsel araştırmalar, Kaligrafik incelemeler sonucu kanıtladı. Ve bu şehir efsanesi çöktü. 

Lenin SSCB'nin Türkiye'ye verdiği ilk elçisi Aralova verdiği direaktifte Atatürk'ün devrimci karakterini över. Atatürk Lenin ile yazıştığı mektuplarda Bolşevizmi över. Atatürk 1928 yılında  yaptırdığı Taksim Anıtı'nda Kurtuluş savaşında cephede taktik yaptıkları dost Sovyet Kızılordu Komutanları General Mihail Frunze ve Kliment Voroşilov'u yanıbaşına koyar.
İsmet İnönü'nün başyazarlık yaptığı Atatürkün emriyle çıkan Kadro Dergisi yeni cumhuriyete sol rengini vermeye çalıştı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Şevki Yazman haricinde Kadro Hareketi' nin tüm kurucuları Marksistti.

Kemalizmi sol olarak tanımlayan Kadro Hareketi Kemalizmi 3. Dünya ülkelerine yeni bir program olarak ihraç etmeyi düşünüyorlardı. İşçi sınıfı ve burjuvazinin olgunlaşmadığı emperyalizme karşı devrim hareketlerine kalkışan sömürü ülkelerine bir uyanış çağrısı 3. Yol olarak tasarladılar. Programlarında Atatürkü rehber aldıklarını belirten Türkiye İşçi Partisi (TİP) aynı programlarında kendilerini bilimsel sosyalist olarak tanımladı. TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar’a göre Kemalizm “sol bir ideoloji” dir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının tuttuğu yol “solda olan, sola giden” bir yoldur. Türkiye sosyalist hareketinin kanaat önderi olan Doğan Avcıoğlu da kendini Atatürkçü sosyalist olarak tanımlıyordu. Avcıoğlu Atatürk devrimlerini sosyalizmin ön aşaması olarak görüp cumhuriyetin sosyalizm ile taçlanacağını söylüyordu. 

Yön Dergisi ve hareketi Atatürkçü sosyalist bir ideolojiye sahipti. Leninist Kesintisiz Devrim ideolojisi doğrultusunda Milli Demokratik Devrim'in (MDD) teorisyeni TKP'li Mihri Belli Denizlerin Mahirlerin içinde olduğu öğrenci gençlik hareketlerinin neredeyse tamamını MDD etrafında toplamıştı. 

TİP'in de yarıya yaknı MDD ciydi. Mahir Çayan iççi sınıfı önderliğinde gerçekleşecek MDD'yi savaş stratejisi olarak tanımlıyordu.  “Kemalizm ile Marksizm arasında aşılmaz duvarlar yoktur" diyen Belli'de Atatürk'ü referans alan İkinci Kurtuluşçu idi. 
Türkiye sosyalist hareketinin teorisyeni Komünist Enternasyonal (KOMÜNTERN) kuşağından olan Eski TKP'li Dr Hikmet Kıvılcımlı, KOMÜNTERN ve kendi düşüncesiyle harmanladığı düşüncesinde kemalist modernleşmenin tamamlanması için İkinci Kuvai Milliye, İkinci Kurtuluş Savaşının verilmesi gerektiğini söylüyordu.

İkinci Kurtuluş Savaşı Kemalizm'i  tamamlayıp Sosyalizme taşıyacaktı. “Kemalizm ile Sosyalizm arasında aşılmaz ‘Çin Seddi’ yoktur. Emeği ile yaşayanların devlet yönetiminde söz sahibi olacakları bir düzeni savunuyorum. Kurtuluş Savaşı’mızın anti-emperyalist bilincinden kaynaklanan Kemalist Devrimi ve emekçi halkımızın nasırlı elleriyle kuracağı bağımsız Türk Sosyalizmi’ni savunuyorum, var mı bir diyeceğiniz? " diyen Uğur Mumcu' da kendini Sol Kemalist, Atatürkçü Sosyalist, ya da Kemalist Sosyalist olarak tanımlıyordu.

Samsundan Ankara'ya Mustafa Kemal yürüyüşleri düzenleyen, 27 Mayıs'ı Politik Devrim olarak görüp alkışlayan, saldırılar artınca Atatürk heykelleri önünde nöbet başlatan, Atatürk'ün Bursa Nutku'nu rehber alan savunmalarında adeta Atatürk ve cumhuriyet devrimi savunması yapan Denizler Mahirler 68 Hareketi kendilerini sapına kadar Atatürkçü sosyalist olarak tanımladı. Kemalizmi bir ideoloji olarak değilde  Türkiye'nin kurucu devrimci varoluş felsefesi olarak görüp sosyalizme sıçrama yaratan bir mevzi olarak tanımlayan 68 gençliği ideolojik olarak Bilimsel Sosyalist. 68 kuşağı içinde Kemalizme açık tavır alan İbrahim Kaypakkaya ve Kemalist devrimci birikimi sahiplenip sosyalist devrime giden süreçte Kemalistleri ittifak olarak gören TKP dışında tüm kesimler Atatürkü referans alıp kendilerini İkinci Kuvai Milliye'ciler  İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak tanımladılar.

 İkinci Kurtuluş Hareketi, Birinci Kurtuluş Savaşı'nın lideri Atatürk' ün devamcısı olup  yarıda kalan Anadolu Demokratik Devrimi' ni tamamlayarak sosyalizm ile taçlandırma düşüncesi. TİP, YÖN, MDD'ciler, Aydınlık Sosyalist Dergi, Proleter Devrimci Aydınlık, Türkiye sosyalist hareketi teorisyenleri eski tüfekler TKP'li Mihri Belli ve Hikmet Kıvılcımlı,  Mahirlerin kurduğu THKP-C, Denizlerin kurduğu THKO vb Sosyalist hareketlerin neredeyse tamamı İkinci Kurtuluş ideolojisini  benimsiyordu.

Günümüzde sosyalist geçinip Atatürk ile kavgalı tüm guruplar Marksizm'den bir haber bilimsel tahlilden uzak  entelektüel gevezelerdir. 
İşin özeti günümüze kadar bütün toplumların tarihi, sınıf çatışmaları tarihidir" Anadoluda 1908 Jöntürk Devrimi'nden Kemalizm'e, Kemalizm'den Sosyalizm'e her devrim eskinin devrimci barutunun üzerine inşaa olmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar