Milliyetçilik ve İYİ Gençlik Hareketi
Alperen Doğan

Alperen Doğan

izmir

Milliyetçilik ve İYİ Gençlik Hareketi

27 Mayıs 2019 - 20:13 - Güncelleme: 27 Mayıs 2019 - 20:30

 

MİLLİYETÇİLİK VE İYİ GENÇLİK HAREKETİ

 

Bildiğiniz gibi gençlik, insan hayatında, bedenen olsun fikren olsun en dinamik çağın adıdır. Genç denince bükülmez bilek, yılmaz irade ve sarsılmaz iman akla gelir. Hele ki bu genç Türk genci olursa, damarında asil ve tertemiz kan dolaşıyorsa, hele bu genç milliyetçi ise ve
millî şuurunu dilini koruyan bir gençse, konuya daha başka açıdan bakmak gerekir. Çünkü bir
millet ordusunu, bağımsızlığını kaybedebilir, fakat dilini korudukça o millet yaşıyor demektir.
Zorlayıcı sebeplerle dilini kaybeden bir millet eğer millî şuuruna sahipse o millet kendine zorla kabul ettirilen yabancı dile rağmen benliğini kaybetmez. İnsanda beyin neyse millette de millî şuur odur. Millî şuura sahip gençlik milletini, tarihini ve geleneklerini olduğu gibi kabul eder ve sever.


Gençlik bir milletin özüdür ve yarısıdır. Gençlere fırsat verin. Onlara yol açın. Bırakın hata yapsınlar. Şimdi bir iki küçücük hata, ileride büyük başarıların müjdecisi olur. Nitekim onlar her çalışmanın içinde yer almazlarsa deneyimsiz ve acemi kalırlar. Onları cesaretlendirin. Onları kollayın. Onlara güvenin. Ama sakın ha sakın onların ilerleyişinden korkmayın!

Bir milletin nasıl bir yol takip edebileceğini anlamak istersek o milletin gençliğine bir göz atmak yeter. Bunun için gençliğimizin manen kalkınması gereklidir. Bu manevî kalkınmayı sağlayan da Milliyetçilik idealidir. Milletleri kuran ve yaşatan idealdir. Buna göre milliyetçilik bir ülkü demektir, bildiğimiz gibi ülkü de bir milletin manevî gıdasıdır. Tarihlerin bize gösterdiği gibi ülküsüz milletler milletlerin en azametlisi olsalar dahi parçalanıp yıkılmaya ve sönük kalmaya mahkûmdurlar. İnandığı davanın geleceğini düşünen herkes kendisine çeki düzen vermeli, bölünmeye, kırgınlıklara yol açacak davranışlar içinde değil; birleştirici olmayı, Gençlik arasında kardeşlik ve sevgiyi yaşatmayı hedefleyen çabaların içinde olmalıdır. Peki, o zaman ne yapacağız?


Merhum Alparslan Türkeş’in şu sözlerini herkes bir kez daha okumalıdır:
”Türk Milletine Bizans’tan geçme bir hastalık vardır. Gevşeklik, laubalilik, dedikodu, fitne, fesat, terbiyesizlik, birbirini beğenmemek, sır saklayamamak, rastgele lâf söylemek…”
Bunları yapmayalım yeter! Gerçekten millî şuura sahip olmak tam manası ile faydalı bir milliyetçi olmak kolay bir şey değildir. Her önüne gelen milliyetçi olamayacağı gibi, her Milliyetçiyim diyen de milliyetçi değildir. Bu milletin gençleri olarak üzerimize düşen birçok vazifeler vardır. Bu vazifeleri yerine getirmek için her şeyden önce sağlam ve büyük bir inanca sahip olmalıyız. Bu vazifeleri bilerek ve inanarak yaparsak, görevimizi tam manası ile yerine getirmişiz demektir. İnsan inançsız hiç bir şeyi yerine getiremez. İnandığı zaman her
şeyi yapar. Nitekim Rabbim Kur'an-ı Kerim'de İnandıktan sonra siz üstünsünüz buyurmuşlardır. Ülküsünü, millî varlığını kaybeden milletler, başka milletlerin esiri olurlar. Şurası unutulmamalıdır ki; milliyetçiliğimiz her türlü şahsî menfaat ve gösterişle bağdaşamaz. Türk Gençliği tam manasıyla ideal bir milliyetçi olmak istiyorsa şu hususları yaşaması ve yaşatması gerekir. Millî menfaatini şahsî menfaatinin üstünde tutmalıdır. Her şeyden önce sağlam bir inanca sahip olmalıdır. Dini, vatanî ve millî ahlâka sahip olmalıdır. Tarihine, büyüğüne bağlı olup, millî varlığını tehdit edenlerin karşısında durmalıdır. Cesur ve alçak gönüllü olmalıdır. Biz de hep beraber bu yolların izinde ve ışığında yürümeliyiz. Milliyetçiliğimiz yükselmek için değil yükseltmek için olmalıdır.

 

İşte İYİ Parti, de benimsememiz gereken Gençlik Hareketi bu olmalıdır. Her şeyden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini kendimize örnek almalıyız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini Rehber, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in fikriyatını örnek almalı ve izinden gitmeliyiz.

O kadar şanslıyız ki “Siz isteyeceksiniz, ben yerine getireceğim. Bütün bu düşüncelerimi gençlerden aldım. Sonra da ben gideceğim sizler yöneteceksiniz. Ona göre, kalbinizi, beyninizi, ruhunuzu bu ülkeyi yönetmeye hazırlayın.” diyen ve bu fikri benimseyip yaşatan bir Genel Başkana sahibiz.

Ve inanmış ve iman etmiş olalım ki;

Bu yürüyüş, Türk'ün var oluşu, Türk’ün egemenlik yürüyüşüdür.
Bu yürüyüş, Türklüğün varlığına iman etmiş ve onu gelebilecek her türlü tehlike karşısında
çelik zırh gibi koruyacak Türk gençliğinin yürüyüşüdür.

Bizler Vatanına, Bayrağına Âşık ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İlkelerine sahip çıkan ve izinden asla şaşmayan İyilik Hareketiyiz, Bu sebepten dolayı Sevdası Türkiye, Kaygısı Türkiye Cumhuriyeti olan tüm kardeşlerimize kapımız ve gönlümüz açıktır.

 

İYİ GENÇLİK İYİ GELECEK

Son Yazılar