İYİ PARTİ YİK Üyesi Abdullah Alagöz'ün Kaleminden...
Abdullah Alagöz

Abdullah Alagöz

İYİ Bir Türkiye İçin

İYİ PARTİ YİK Üyesi Abdullah Alagöz'ün Kaleminden '' DEVLETTE KURUMSAL YAPILAR ÇÖKERKEN İKİYÜZLÜLER VİTRİNDE ''

30 Haziran 2019 - 22:05

DEVLETTE KURUMSAL YAPILAR ÇÖKERKEN İKİYÜZLÜLER VİTRİNDE

Milletler ortak paydalarda buluşarak süreç içinde bir organizasyonu teşekkül ettirirler. Bu organizasyona devlet adını veriyoruz. J. J Rouso “ devlet toplumsal sözleme sonucu ortaya çıkar” demektedir.

TC.  Devleti de Türk milletinin istiklal harbi sonucu tapusunu Lozan’da almış olduğu Türk milletiyle sözleşmesidir. Bu sözleşme her türlü mülahazanın dışında bu milleti var eden değerler manzumesidir.

AKP iktidarının 2002 ‘den itibaren sistematik bir şekilde devlet kurumlarını çökertmeye çalışması ve gelinen nokta itibariyle partili Cumhurbaşkanlığı denilen ucube sistem sonucu Türk devleti eski komünist ülkelerdeki gibi totaliter bir yapıya büründü. Devlet bürokrasisi AKP bürokrasisine dönüştü. Hukuk kuralları, teamüller ve siyasi ahlak ilkeleri yerle bir oldu.

AKP’nin yapmaya çalıştığı bir paradigma değişikliğidir. Modern dünyanın değerlerinden uzak, İslam medeniyetinin ruhundan kopuk, totaliter- fanatik aşiret öncesi toplulukların özendiği, kültür ve medeniyetten nasibini almamış bir heyula anlayışıdır.

AKP bu çabasıyla sadece kendisini yok etmiyor. Kadim bir medeniyette sahip, köklü devlet geleneği olan Türk devletinin de çökertilmesine sebep olmaktadır.

Türk eğitim sisteminin temelinde fikri hür vicdanı hür insan yetiştirmek hedeflenmişken AKP ile sorgulamayan, düşünmeyen bedevizme dayalı nakillerle idare eden biatçi bir nesil yetiştirilmektedir. Devlet okulları, üniversiteleri özellikle niteliksiz hale getirilirken nicelik ile övünür oldular. Liyakat yerini en iyi parti militanı olma ölçüsüne dayanır oldu.

Ekonomi can çekişiyor. Cumhuriyetle kazanılan ne kadar milli servet varsa özelleştirme adı altında çarçur edildi. Üretim ekonomisi yerini israf ve debdebe ekonomisine bıraktı. Din ambalajlı medeniyetten nasibini almamış yeni yandaş ve hoyrat bir zengin sınıf oluşturulurken vatanperver insanlar ekonomik olarak çökertilmektedir. Ekonomik buhran vatandaşı perişan ederken Ortadoğu ve diğer hinterlandlarına vatandaşın nafakasını dağıtmayı ENSAR – MUHACİR kavramlarına sığınarak aktarmaya devam ediyorlar.

Şehirler kimliğini kaybetti, komşuluk ilişkileri bitti, toplum adeta karpuz gibi ikiye ayrıldı. İnsanlık tarihi belki bu kadar basın-yayını totaliterce kullanan bir yapıya hiç şahit olmamıştır. Yaşanılan Türkiye ile sunulan Türkiye artık örtüşemez oldu.

Vatandaşın yarısına terörist diyen, muhalefetti gaddar diktatörlere benzeten, vatan evlatlarına potnus diyen, kırmızı bültenle arananı seçimi etkileme adına devletin radyo televizyonuna çıkaran bir zihniyettin inandığı kurallar teamüller olamaz.

Söyledikleri sözler sürekli değişiyor, duruşlar kaypaklaşıyor, sığındıkları kutsal kavramlar sulandırılıyor, koltuk  ve ideolojik hastalıklara heba ediliyor. Hergün evimizde (Kitle iletişim araçları) istenmeyen misafir tarafından hakarette uğruyor, aşağılanıyor ve tehditlerle sağa sola savruluyoruz.

Din referanslı ortaya çıktılar. Dini değerleri de tıpkı devlet kuralları gibi iğdiş ettiler. İlk kez ülkemizde AKP sayesinde DEİZİM VE ATEİZM oranları artmıştır.

İnsanlık medeniyette intibak süreci ile orman kanununu bırakarak hukuk kurallarına geçti.  Bu iktidar döneminde hergün magandaların, tetikçilerin saldırısına uğrayan muhalifler yedikleri dayaklarla kalırken tetikçiler maalesef bir zaferi kazanmış olmanın gururuyla iktidara ve onun türevlerine yaslanmaktadır. AKP iktidarı ile ülkemizde hukuk yerini maalesef orman kanununa bırakmıştır.

Tarih; bu süreci ve müsebbiplerini kural tanımaz, orman kanunuyla hareket eden, utanmadan günün her saati yalan söyleyen, insanları tehdit, şantaj, korku, saldırı ve benzeri gayri insani -ahlaki uygulamalarla hatırlayacaktır. Bu süreci Türk milletine yaşatan, vitrine çıkıp ambalajlı sözlerle kandıran  ikiyüzlüleri de mutlaka hak ettiği şekilde değerlendirecektir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar