PARTİ(ZANLIK)
Zekeriya Nuranoğlu

Zekeriya Nuranoğlu

PARTİ(ZANLIK)

23 Ocak 2019 - 10:59

             Türk siyasi hayatına 1930'lu yıllarda girmiş ve halende kullanılan parti kelimesi ile giriş yapalım yazımıza."Parti" kelimesi Fransızca bir kelimedir.Daha önceleri “parti” yerine “fırka” kelimesi kullanılıyordu.Bugünkü CHP’nin ilk adı “Halk Fırkası”dır.1931 yılında ki kurultayından sonra “Cumhuriyet Halk Partisi” olmuştur. Aynı şekilde 1930’da kurulan ilk muhalefet partisinin adı da “Serbest Cumhuriyet Fırkası”dır.27 Mayıs 1960 İhtilâli öncesinde halkımızın nasıl kutuplaştığını ve particiliğin hangi noktalara ulaştığını anlatan hikâyeye bir göz atalım.Rivayete göre 1960 öncesinde köyde oturan CHP’li bir vatandaş kasabaya gidecek olan bir arkadaşına “aspirin” almasını isteyecektir. Ama bir türlü “aspirin” kelimesini hatırlayamaz.Hatırlamaya çalıştıkça da “Tövbe kör şeytan, aklıma kötü kötü şeyler geliyor”der.Meğerse vatandaş “aspirin”i hatırlamak isterken gözünün önüne “aspirin” ambalajının üzerindeki “Bayer” kelimesi gelirmiş.“Bayer” de rakip parti olan DP’den Celâl Bayar’ı  çağrıştırdığı için “tövbe kör şeytan” diyormuş.Rivayet edilen hikâyede de görüldüğü üzere,siyasiler siyaseti bir hizmet yarışı olmaktan çıkarır,insanlarımızı  birbirinden ayırarak bölmeye kalkışırlarsa bundan ülke de başta siyasiler olmak herkes zarar görür.Siyasetçilerin ülkeye ve ülke insanına hizmetten başka bir amacının olmaması gerek.Şöyle partilerin grup toplantılarına bir göz atın;bazı yer ve zamanlarda birbirlerine selam bile vermeyen parti liderlerini göreceksiniz.Birbirlerine karşı sarf ettikleri hoş olmayan ifadeler de tuzu biberi.Liderler böyle yaparsa rakip parti mensupları birbirlerine nasıl davranırlar varın siz düşünün.Partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları ama siyaseti bir ölüm kalım savaşı haline getirmenin de gereği yok.Bugün devlet idaresi partiler üzerinden yürütüldüğüne göre siyaset yapmak hak olmanın ötesinde bir görevdir.Lakin bir araç olan siyaseti amaç haline getirir ve insanları kutuplaştırırsanız ülkeye hizmet değil ihanet etmiş olursunuz.Maalesef ülkemizde takım tutar gibi parti tutan insanımızda sandık başına giderken kime veya neye göre oy vereceğini bilmeyenlerde azımsanmayacak kadar çoktur.Birbirimizi önce insan olarak sevip sayalım.Yazımı cennet mekan Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü ile bitirmek istiyorum "Seçimler kavga aracı olmasın.Sel gider kumu kalır. Bu seçimde gidecek ama siz akraba olarak komşu olarak kalacaksınız." Kişilerin partisi veya görüşü diğer tarafta kalsın.Önce insan sonra seçmen olalım.

 

Son Yazılar